Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За декларирани данни info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Данъчни оценки За данъчна оценка по чл.14 info
Заявления за закриване Заявление за закриване на партида по чл.14 info
Заявления за закриване Заявление за закриване на партида по чл.54 info
Административни услуги Направление Н1 1002. Издаване на удостоверение за семейно положение info
Административни услуги Направление Н1 1003. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Административни услуги Направление Н1 1014. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
Административни услуги Направление Н1 1015. Издаване на удостоверение за родените от майката деца info
Административни услуги Направление Н1 1016. Издаване на удостоверение за правно ограничение info
Административни услуги Направление Н1 1058. Преброяване на населението и жилищния фонд info
Административни услуги Направление Н2 2002. Разрешение за премахване на дървесна растителност info