Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За декларирани данни info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Данъчни оценки За данъчна оценка по чл.14 info
Заявления за закриване Заявление за закриване на партида по чл.14 info
Заявления за закриване Заявление за закриване на партида по чл.54 info
Административни услуги Направление Н1 1002. Издаване на удостоверение за семейно положение info
Административни услуги Направление Н1 1003. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Административни услуги Направление Н1 1014. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
Административни услуги Направление Н1 1015. Издаване на удостоверение за родените от майката деца info
Административни услуги Направление Н1 1016. Издаване на удостоверение за правно ограничение info
Административни услуги Направление Н1 1047. Приложение №9 - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК) info
Административни услуги Направление Н1 1048. Приложение №10 - Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК) info
Административни услуги Направление Н1 1049. Приложение №11 - Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК) info
Административни услуги Направление Н1 1050. Приложение №12 - Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК) info
Административни услуги Направление Н1 1051. Приложение №13 - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) info
Административни услуги Направление Н1 1052. Приложение № 14 - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК) info
Административни услуги Направление Н1 1053. Приложение №16 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) info
Административни услуги Направление Н2 2002. Разрешение за премахване на дървесна растителност info